címer

Munkatársaim

Táj és Ember Népfőiskola

„A táj arckép. A tájat létrehozó, alakító ember önarcképe.” Egykor a tájban élő, gazdálkodó ember (pontosabban közösség) tapasztalatai elegendőnek bizonyultak a tájak ökológiai rendszereinek hosszú távú, fenntartható használatához. Ma nem e rend szerint élünk. Célunk, hogy megismerjük és megértsük ezt a rendet, meglássuk alkalmazási, újraélesztési lehetőségeit, mind a biológia tudományban, mind a természetvédelemben és saját életünkben is. A munkánk a Kárpát-medencei magyarság természeti-kulturális örökségének ápolására, a hagyományos tájszemlélet, gazdálkodás és életmód, értékrend megismertetésére és természetvédelemre terjed ki. 2003 óta, a Népfőiskola alkalmai során az elméleti alapozástól, előadásoktól és vitáktól indulva, egyes tájak bejárásán keresztül fokozatosan tértünk át a gyakorlati munkára, mely alkalmanként valamilyen tájhasználatot, vagy egy népi kismesterségbe való bepillantást jelent.

Munkánk a természet rendjéhez, az évkörhöz igazodik. A közösség tagjai nem egy tájból érkeztek, hanem a Kárpát-medence számos különböző részéből, hozva ezen tájak mélyebb ismeretét, élményét Vilyvitánytól Őriszentpéterig. Szinte nincs olyan tája hazánknak, ahol ne élne, vagy dolgozna a népfőiskola valamelyik tagja. A közös tapasztalatokat mindenki a saját munkája és élete során hasznosítja. Ennek jó példája, hogy a népfőiskola köré szerveződő emberek szerepe meghatározó a hagyományos ökológia tudás kutatásának hazai beindításában és terjesztésében.

Kapcsolat: Varga Anna
www.tajesember.hu

Népfőiskola