címer

Munkatársaim

Gömöri Textil Manufaktúra

A gömöri vidék gazdag motívumkincsét, hagyományos textíliáit alapul véve működik egy textilfeldolgozó kisüzem Gömörszőlősön. Az önkormányzat által működtetett manufaktúra célja a helyi hagyományokon alapuló motívumkészlet ujjáélesztése és a mindennapokba való visszahozatala. A kisüzemből konyhai kötények, edényfogók, asztalterítők, függönyök, táskák, díszpárnák, ágyneműhuzatok, és mindenféle kézzel hímzett-varrott termékek kerülnek ki, akár egyedi megrendelésre is. Töltelékanyaguk a műhelyünkben feldolgozott kártolt gyapjú.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk a Kassai u. 19. alatt.

Kapcsolat: www.gomoritextil.hu
48/ 435017
30/4277567
Gömöri Textil Manufaktúra

Gömörszőlős

Apró falu az egykori Gömör vármegye déli részén. Csekély lélekszáma ellenére szép természeti környezete, gazdag népi építészeti és kulturális öröksége révén ország-világ-szerte ismert település. Különösen értékesek és vonzóak hagyományos lakóházai, gazdasági épületei mellett néprajzi gyűjteményei, képzőművészeti galériái, valamint ökoturisztikai programjai és kulturális rendezvényei. A lakosság hosszú ideig szinte teljes egészében mezőgazdaságból és állattartásból élt, önellátó gazdálkodást folytatott, aminek számos tárgyi emléke még ma is megtalálható, részben ma is él. Gömörszőlős legnagyobb értéke mégis emberléptéke, csöndes nyugalma.

Gömörszőlős weboldala
Gömörszőlős

Táj és Ember Népfőiskola

„A táj arckép. A tájat létrehozó, alakító ember önarcképe.” Egykor a tájban élő, gazdálkodó ember (pontosabban közösség) tapasztalatai elegendőnek bizonyultak a tájak ökológiai rendszereinek hosszú távú, fenntartható használatához. Ma nem e rend szerint élünk. Célunk, hogy megismerjük és megértsük ezt a rendet, meglássuk alkalmazási, újraélesztési lehetőségeit, mind a biológia tudományban, mind a természetvédelemben és saját életünkben is. A munkánk a Kárpát-medencei magyarság természeti-kulturális örökségének ápolására, a hagyományos tájszemlélet, gazdálkodás és életmód, értékrend megismertetésére és természetvédelemre terjed ki. 2003 óta, a Népfőiskola alkalmai során az elméleti alapozástól, előadásoktól és vitáktól indulva, egyes tájak bejárásán keresztül fokozatosan tértünk át a gyakorlati munkára, mely alkalmanként valamilyen tájhasználatot, vagy egy népi kismesterségbe való bepillantást jelent.

Munkánk a természet rendjéhez, az évkörhöz igazodik. A közösség tagjai nem egy tájból érkeztek, hanem a Kárpát-medence számos különböző részéből, hozva ezen tájak mélyebb ismeretét, élményét Vilyvitánytól Őriszentpéterig. Szinte nincs olyan tája hazánknak, ahol ne élne, vagy dolgozna a népfőiskola valamelyik tagja. A közös tapasztalatokat mindenki a saját munkája és élete során hasznosítja. Ennek jó példája, hogy a népfőiskola köré szerveződő emberek szerepe meghatározó a hagyományos ökológia tudás kutatásának hazai beindításában és terjesztésében.

Kapcsolat: Varga Anna
www.tajesember.hu

Népfőiskola

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Oktatóközpontja

Az alapítvány fő célja környezet és természetvédelmi valamint területfejlesztési programok, tervek készítése, oktató, szemléletformáló feladatok végzése, segítése, valamint ezen tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósítása, kiadványok oktatási segédanyagok készítése és kiadása. Tevékenységünket a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása és környezeti problémáinak kezelése, valamint munkahelyteremtés és foglalkoztatási célú programok fenntartható módon történő szervezése és lebonyolítása érdekében végezzük.

Intézet 1      Intézet 2     

Az alapítvány eddigi tevékenységének legfőbb gerincét a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó hagyományos kismesterségek oktatásának végzése, a megyei, regionális és térségi környezetvédelmi, területfejlesztési tervek készítésében és megvalósításában való részvétel, az Ökológiai Intézet Alapítvány „Gömörszőlős egy fenntartható falu” programjának működtetése valamint természet és környezetvédelmi programok tervezése és megvalósítása képezte.

- oktatási központ működtetése (alternatív technológiák bemutató helye Pl: napkollektor, tömegkályha, komposzt toalett, alternatív szennyvíztisztítás stb.)
- szemléletformáló tevékenységhez kapcsolódó rendezvények szervezése (lakossági fórum, tréningek, terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások)
- minősített organikus gazdaság működtetése
- kézműves műhelyek működtetése
- kistérségi szintű térségfejlesztés

Kapcsolat: www.ecolinst.hu